Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REGULAMIN STANOWISK GAMINGOWYCH I INTERNETOWYCH

REGULAMIN STANOWISK GAMINGOWYCH I INTERNETOWYCH

 1. Warunkiem koniecznym do korzystania ze stanowisk gamingowych lub internetowych, zwanych ogólnie „komputerowymi”, jest zapoznanie i stosowanie się do Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego Strefy gier.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze stanowiska, Czytelnik jest zobowiązany wpisać numer karty bibliotecznej na listę użytkowników.
 3. Odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią, korzystającą ze stanowisk komputerowych ponosi Rodzic/Opiekun prawny.
 4. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika, okazujący się aktualną kartą biblioteczną i mający ukończone 7 lat.
 5. Ze stanowisk gamingowych można korzystać wyłącznie za zgodą dyżurującego pracownika MBP.
 6. Na stanowiskach internetowych obowiązuje bezwzględny zakaz grania w gry. Stanowiska służą do celów informacyjnych i edukacyjnych.
 7. Do zachowania bezawaryjności sprzętu niezbędne jest:
  • używanie wyłącznie gier udostępnionych przez MBP,
  • bezwzględne stosowanie się do zaleceń dyżurującego pracownika MBP,
  • niespożywanie jedzenia i napojów w przy stanowiskach komputerowych.
 8. Za uszkodzenia sprzętów, wynikające z niewłaściwego użytkowania, odpowiada Czytelnik. W przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialność ponosi Rodzic/Opiekun prawny.
 9. Czytelnikom nie wolno:
  • samodzielnie włączać i wyłączać komputerów,
  • zmieniać ustawień, przenosić lub usuwać plików i folderów systemowych,
  • samodzielnie pobierać i instalować oprogramowań lub gier,
  • korzystać z przenośnych pamięci (Pendrive, płyty CD/DVD, itp.) na stanowiskach gamingowych,
  • przechowywać i oglądać plików o treści naruszającej prawo oraz sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi i społecznymi.
 10. Przy jednym stanowisku komputerowym może przebywać jedna osoba.
 11. Stanowisko internetowe i gamingowe jest do dyspozycji Czytelnika przez 30 minut lub dłużej, jeśli nie ma kolejki oczekujących. W przypadku utworzenia się kolejki oczeku-jących, dyżurujący pracownik MBP może skrócić czas korzystania ze stanowiska.
 12. Nieprzestrzeganie zasad określonych w Regulaminie skutkować będzie ograniczeniem dostępu lub stałym zakazem korzystania ze stanowisk komputerowych.
 13. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3. Dane osobowe Czytelników gromadzone i przechowywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

ZAŁĄCZNIKI:


 

Mediateka 800-lecia

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Ikona facebook-a.   Ikona twitter-a.   Ikona instagram-a.   Ikona youtube-a.   Ikona tiktok-a.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardodowego      biblioteka narodowa      Instytut książki      Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa       politechnika częstochowska    centrum nauki kopernik    Link do depozytu bibliotecznego.        Link do stowarzyszenia SPIN      Link do Polskiego Związku Bibliotek.