Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia

O NAS

Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim powstała w 1923 r. z inicjatywy ówczesnego ławnika Wydziału Szkolnictwa i Oświaty Pozaszkolnej – Adama Próchnika. Zaczątek księgozbioru stanowiły książki pozostałe po rosyjskich urzędnikach oraz przekazane do zbiorów  Biblioteki przez Klub Cyklistów i Polskie Stowarzyszenie Oświatowe „Ognisko”. W pierwszym roku działalności zbiory biblioteczne liczyły 3.300 tomów, a w 1939 r. księgozbiór osiągnął wielkość niemal 12.000 egzemplarzy. W Bibliotece gromadzono literaturę naukową, popularnonaukową oraz literaturę piękną dla dorosłych. Brak było książek dla dzieci. Z chwilą otwarcia w 1927 r. Miejskiej Czytelni Publicznej, rozpoczęto prenumeratę prasy. Mimo kłopotów finansowych, w początkowym okresie prenumerowano dużą ilość czasopism: w 1927 r. – 99 tytułów, w 1928 r. – 100 tytułów, w 1929 i 1930 r. – po 83 tytuły. Z czasem ilość prenumerowanych periodyków ulegała stopniowemu zmniejszaniu, aż do 20 tytułów w 1938 r. Rozwój MBP zahamował wybuch II wojny światowej. Jednak tylko na krótki okres placówka została zamknięta. 15 października 1940 r. starosta niemiecki zezwolił na uruchomienie Biblioteki, pod warunkiem usunięcia ze zbiorów „książek zakazanych”. W czasie wojny księgozbiór uległ częściowemu rozproszeniu. W kwietniu 1945 r. na bazie zbiorów MBP rozpoczęła działalność nowa miejska placówka biblioteczna. Oprócz książek Biblioteka gromadziła i udostępniała czasopisma. Obok biblioteki miejskiej istniała też w Piotrkowie biblioteka powiatowa. Jej podstawowym zadaniem była pomoc i opieka instrukcyjna dla sieci bibliotek gminnych w powiecie piotrkowskim. Ze zbiorów biblioteki powiatowej mogli korzystać czytelnicy indywidualni oraz biblioteki gminne.

W 1967 r. Biblioteka Powiatowa wraz z Miejską Biblioteką Publiczną zostały przeniesione do wyremontowanego budynku dawnej synagogi, lecz nadal były odrębnymi placówkami bibliotecznymi. Dopiero reforma administracyjna Polski w 1975 r. spowodowała, że na bazie tych dwóch instytucji utworzono Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. W 1988 r., w 65. rocznicę powstania, Biblioteka otrzymała imię swego twórcy – Adama Próchnika.

Rok 1999 przyniósł znaczące zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki. W związku z nowym podziałem administracyjnym Polski, który zlikwidował województwo piotrkowskie, placówka ponownie stała się Miejską Biblioteką Publiczną.

Od 1 stycznia 2000 r., na mocy porozumienia zawartego przez Zarząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Starostwo Powiatowe, Miejska Biblioteka Publiczna pełni również funkcje biblioteki powiatowej.

Na przełomie maja i czerwca 2019 r. księgozbiór z oddziałów dla dorosłych i dzieci został przeniesiony do nowo wybudowanej Mediateki 800-lecia. 14 czerwca 2019 r. nastąpiło jej uroczyste otwarcie. W budynku znajduje się biblioteka z wolnym dostępem do księgozbiorów, aula konferencyjna, pracownia gier komputerowych, bawialnia dla dzieci, strefa gier planszowych, kawiarnia, a przede wszystkim nowoczesna część naukowo-techniczna.

14 listopada 2019 r. zostało w Mediatece 800-lecia otwarte Kino Studyjne PIKSEL.

 


 

Mediateka 800-lecia

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Ikona facebook-a.   Ikona twitter-a.   Ikona instagram-a.   Ikona youtube-a.   Ikona tiktok-a.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardodowego      biblioteka narodowa      Instytut książki      Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa       politechnika częstochowska    centrum nauki kopernik    Link do depozytu bibliotecznego.        Link do stowarzyszenia SPIN      Link do Polskiego Związku Bibliotek.