Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

DZIĘKI DOTACJI REALIZUJEMY PROJEKT

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu UE
 

 


Z wielką przyjemnością informujemy, że wniosek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, złożony w naborze wniosków o udzielenie grantu w projekcie „Kultura bez barier”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, został rozpatrzony pozytywnie.

Przyznano granty w wysokości 17 091 968,43 zł dla 111 instytucji kultury. W tym 117 221,00 zł na projekt "Zmysłowisko" Miejskiej Biblioteki Publicznej.


Głównym celem projektu pn. "Zmysłowisko" jest poprawa dostępności oferty instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. Zadanie zakłada zorganizowanie wydarzeń kulturalnych dla wszystkich użytkowników, z uwzględnieniem różnych potrzeb. Oferty realizowane będą w oparciu o koncepcję podróży odbiorcy. Instytucja posiada doświadczenie odpowiednie z perspektywy celów przedsięwzięcia grantowego i kadrę zapewniającą wysoki poziom realizacji. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie w pełni wpisują się w jego założenia. Zadanie cechuje kompleksowość i adekwatność proponowanych rozwiązań. Biblioteka realizując projekt będzie ściśle współpracować z podmiotami w Piotrkowie Tryb. działającymi na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Po zakończeniu zadania pracownicy będą bardziej uważni i uwrażliwieni na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, co sprawi, że odbiorcy będą się czuć bardziej komfortowo przychodząc do instytucji.

Projekt pn. "Zmysłowisko" zakłada realizację następujących celów:
- aktywizacja osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez bibliotekę;
- uwrażliwienie pracowników na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, co sprawi że odbiorcy będą się czuli bardziej komfortowo w przestrzeni biblioteki;
- przystosowanie przestrzeni biblioteki dla osób ze szczególnymi potrzebami, tak by stała się ona miejscem otwartym, przyjaznym i bez barier;
- szkolenia i inne formy mające na celu podniesienie kompetencji personelu;
- przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć edukacyjnych dla osób z różnymi rodzajami szczególnych potrzeb funkcjonujących w naszym otoczeniu i aktywne włączenie ich w  planowane działania;
- zwiększenie dostępności i atrakcyjności oferty kulturalnej dla grupy docelowej;
- poprawa obsługi osób ze szczególnymi potrzebami;
- integracja społeczna osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnościami

Autorem i koordynatorem projektu jest Katarzyna Szawłowska.


 

Mediateka 800-lecia

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Ikona facebook-a.   Ikona twitter-a.   Ikona instagram-a.   Ikona youtube-a.   Ikona tiktok-a.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardodowego      biblioteka narodowa      Instytut książki      Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa       politechnika częstochowska    centrum nauki kopernik    Link do depozytu bibliotecznego.        Link do stowarzyszenia SPIN      Link do Polskiego Związku Bibliotek.