Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

WFOŚiGW w Łodzi

DZIĘKI DOTACJOM Z WFOŚiGW PROWADZIMY EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

logo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

logo Eko edukacjaW 2017 r. zrealizowaliśmy zadanie "EkoEdukacja - edukacja ekologiczna dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego" dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 25.408,69 zł. Celem zadania było pobudzenie i pogłębienie świadomości ekologicznej, głównie wiedzy z zakresu ochrony ekosystemów i bioróżnorodności z uwzględnieniem promocji walorów przyrodniczych województwa łódzkiego wśród wszystkich grup wiekowych odbiorców. Działania proekologiczne skierowane było zarówno do dzieci, młodzieży, jak i odbiorców dorosłych. Bezpośredni odbiorcy zadania, w łącznej liczbie 4457 uczestników oraz ok. 15.000 uczestników pośrednich (informacje w prasie, radiu, telewizji lokalnej, na stronach internetowych) mieli szansę, poprzez obcowanie z wiedzą podaną w atrakcyjnej, różnorodnej formie, wzbogacić bądź uzupełnić wiadomości z zakresu ekologii. Działania propagujące ekologię w różnych aspektach życia umożliwiły rozbudzenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska wśród odbiorców zadania. W czasie realizacji zadania zorganizowano 2 konkursy ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych z Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego, 31 warsztatów (14 warsztatów ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z wykorzystaniem zestawów dydaktycznych,  8 warsztatów z Experymentarium i 9 dla przedszkolaków) i 2 wykłady, akcję plenerową, 1 wystawę, 2 spotkania autorskie promujące ekologię. Realizacja zadania przyczyniła się do wzrostu poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenia postaw proekologicznych.


logo Bliżej naturyW 2015 r. zrealizowaliśmy zadanie pn. „Bliżej natury – edukacja ekologiczna dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego dofinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 20.250 zł  Celem zadania było sprowokowanie odbiorców do aktywnego działania na rzecz środowiska. Dzięki zadaniu został zwiększony poziom wiedzy w zakresie dbania o środowisko naturalne wśród odbiorców. Działania podjęte przez bibliotekę w czasie realizacji zadania tj.: konkursy ekologiczne, warsztaty, wystawy, wycieczka doprowadziły między innymi do wykształcenia indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. W czasie realizacji zadania odbyły się m.in. spotkania z Krzysztofem Wielickim, Piotrem Pustelnikiem, wycieczka do Leśnej Osady Edukacyjnej w Kole, konkurs fotograficzny, warsztaty z czerpania papieru i florystyczne, ekologiczne zajęcia dla przedszkolaków "Akademia Malucha".


logo Odkryj naturęW 2014 r. zrealizowaliśmy zadanie "Odkryj naturę" - edukacja ekologiczna dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego. Pozyskano na nie środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 17 300,00 zł. Głównym celem zadania było ukazanie jak ważna jest dla człowieka poczucie odpowiedzialności za kreowanie zdrowego środowiska naturalnego, jego ochrona oraz propagowanie idei ekologicznych. Działania proekologiczne podjęte przez bibliotekę w tym zadaniu miały doprowadzić do wykształcenia indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska.
W zadaniu przeprowadzono szereg działań skłaniających biorących w nich uczestników do refleksji nad środowiskiem oraz możliwości podejmowania działań w tym zakresie. Dzięki możliwości obcowania z dzikim ptactwem, wykłady przeprowadzone przez dr. Andrzeja Kruszewicza oraz Witolda Stawskiego, warsztaty dla młodzieży dotyczące efektu cieplarnianego oraz fotografii przyrodniczej, konkurs ekologiczny dla dzieci bez wątpienia sprowokowały odbiorców do przemyśleń dotyczących środowiska naturalnego.


Logo Zieleń zwierzęta zdrowieW 2013 r. zrealizowaliśmy zadanie pn. „3 x Z. ZIELEŃ – ZWIERZĘTA – ZDROWIE. Edukacja ekologiczno-czytelnicza" dofinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 17.190 zł. Celem zadania było propagowanie proekologicznego stylu życia wśród mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego oraz turystów, ze szczególnym uwzględnieniem czytelników korzystających z zasobów biblioteki. Na realizację zadania złożyły się: Konkurs ekologiczno-czytelniczy pn. „Zielono, zdrowo i wesoło”, warsztaty pt. „Ekologia mieszczucha” skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych. „Zdrowy ekologiczny dom” – spotkanie z Jadwigą Szymczyk dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, spotkanie pt. „Ptasie radio” z dr. Andrzejem Kruszewiczem połączone z pokazem dzikiego ptactwa, przeprowadzonym przez sokolnika – Krzysztofa Domańskiego, spotkanie pn. „Podróże po naturze” z Olgą Morawską dot. podróży i promocji aktywnego trybu życia oraz działania w zgodzie z naturą, „Bliżej natury” - wystawa fotografii Sławomira Mielczarka przedstawiająca florę i faunę ziemi piotrkowskiej, zakup książek z dziedziny ekologii, zakup koszy do sortowania śmieci. Wszystkie wpisane w zadanie pn. „3 x Z. ZIELEŃ – ZDROWIE – ZWIERZĘTA. Edukacja ekologiczno-czytelnicza dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego" wydarzenia miały na celu sprowokowanie odbiorców do aktywnego działania na rzecz środowiska. Podejmowane działania przyczyniły się do ułożenia relacji między człowiekiem a naturą oraz sprowokowały, aby uczestnicy zaczęli żyć w zgodzie z zieloną polityką będącą jedną z najważniejszych zasad ekologizmu, która jest zestawem idei, wartości i poglądów stanowiących podstawę budowania aktywnego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Poprzez realizację zadania odbiorcy dowiedzieli się, iż ekologia dotyczy każdej dziedziny naszego życia. Natomiast zakupione pozycje wydawnicze z zakresu ekologii, które zostały wprowadzone do zbiorów biblioteki, niewątpliwie przysłużą się odbiorcom do poszerzenia wiedzy z zakresu ochrony środowiska.


 

Mediateka 800-lecia

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Ikona facebook-a.   Ikona twitter-a.   Ikona instagram-a.   Ikona youtube-a.   Ikona tiktok-a.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardodowego      biblioteka narodowa      Instytut książki      Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa       politechnika częstochowska    centrum nauki kopernik    Link do depozytu bibliotecznego.        Link do stowarzyszenia SPIN      Link do Polskiego Związku Bibliotek.