Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Narodowe Centrum Kultury

DZIĘKI DOTACJOM REALIZUJEMY PROJEKTY

Projekty realizowane dzięki dofinansowaniu NCK   

 

 


Z przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim została beneficjentem dwuletniego programu BLISKO - Biblioteka Lokalność Inicjatywy Społeczność Kooperacja Oddolność (2023-2024) stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w ramach Priorytetu 4, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Dotacje w wysokości od 100 000 zł do 140 000 zł otrzymało 47 bibliotek w 15 województwach. Wesprą one działania beneficjentów realizowane w cyklu dwuletnim, w terminie od 30 maja 2023 r. do 15 listopada 2024 r. W tym 113 500 zł. na projekt „Podróże z biblioteką w tle” Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Celem realizacji zadań w ramach  Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność jest:
- wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze;
- rozwijanie lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
- wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
- wymiana doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi 126 740 zł. (113 500 zł dofinansowanie, 13 240 zł wkład własny).
2023 rok – dofinansowanie 55 700 zł.
2024 rok – dofinansowanie 55 800 zł.

Autorem i koordynatorem projektu jest Katarzyna Szawłowska.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"


 

 

 


Z przyjemnością informujemy, że w 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika realizuje projekt z programu Kultura – Interwencje. Edycja 2022 pn. „Zbliżenie na kulturę”.
„Zbliżenie na kulturę” to projekt, który zakłada organizację przedsięwzięć edukacyjno – animacyjnych opartych na współpracy placówek oświatowych oraz podnoszeniu kompetencji kadr kultury w zakresie edukacji kulturowej. Będą realizowane następujące wydarzenia:
- szkolenie  dla kadr kultury pn.” Edukacja regionalna w bibliotece – jak zainteresować młode pokolenie lokalną historią?”
- warsztaty folklorystyczny dla dzieci
- zajęcia literacko – plastyczne dla dzieci „Dokąd nocą tupta tygrys?”
- koncert zespołu „Bez nut”
Głównym celem wszystkich wydarzeń jest przekazanie informacji jak prowadzić działania edukacyjne
i  jak współpracować i wzmacniać tożsamość lokalnej społeczności, tworzyć lokalne izby pamięci,
archiwa miejscowości oraz jak upamiętniać lokalną historię i dziedzictwo narodowe.
Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w kwocie 18 000 zł,
będzie realizowane do 31 października 2022 roku, a jego całkowity koszt wynosi 24 000 zł.
Autorem i koordynatorem projektu jest Katarzyna Szawłowska.

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim realizuje w 2018 roku zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2018. Na realizację zadania Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 30.000 zł. Wkład własny Biblioteki wyniósł 17. 450. zł.  Zadanie jest realizowane w miesiącach czerwiec – listopad 2018 roku.

Głównym  elementem zadania jest wydanie książki "Piotrkowianki. Portrety kobiet niezwykłych” służące upamiętnieniu sylwetek kobiet związanych z Piotrkowem Trybunalskim. Ze względu na szeroki zakres działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej bohaterek książki ich losy wywarły wpływ nie tylko na historie miasta, regionu ale i świata

Ernestyna Potowska-Rose, jedna z czołowych XIX-wiecznych działaczek ruchu feministycznego w USA, Irena Sendlerowa, w czasie II wojny światowej ratująca żydowskie dzieci, Czesława Chądzyńska-Fiszerowa, poetka krzewiąca polskość na obczyźnie w okresie międzywojennym, Maria Budzanowska, prawnik, samorządowiec, prezes NRA(1983-1985), Matka Jadwiga Jaroszewska, dbająca o ludzi najuboższych, Helena Trzcińska nieugięta bojowniczka o polska mowę i szkołę to silne kobiety walczące o wolność swoją i innych. Zadanie upowszechni dorobek kulturowy, upamiętniając jednocześnie dziedzictwo historyczne regionu, ale i umożliwi popularyzację wybitnych postaci w Roku Ireny Sendlerowej i Praw Kobiet. Koordynatorem projektu jest Grzegorz Stanecki.

ZAŁĄCZNIKI:


 

Mediateka 800-lecia

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Ikona facebook-a.   Ikona twitter-a.   Ikona instagram-a.   Ikona youtube-a.   Ikona tiktok-a.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardodowego      biblioteka narodowa      Instytut książki      Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa       politechnika częstochowska    centrum nauki kopernik    Link do depozytu bibliotecznego.        Link do stowarzyszenia SPIN      Link do Polskiego Związku Bibliotek.