Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zadania biblioteki

Zadania biblioteki jako Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodne z Porozumieniem zawartym pomiędzy Starostwem Powiatu Piotrkowskiego a Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 30 grudnia 1999 r.:

I. W zakresie opieki merytorycznej:

 1. Pomoc instrukcyjno-metodyczna bibliotekom publicznym na terenie powiatu.
 2. Porady w zakresie organizacji bibliotek, organizacji sieci bibliotecznych i organizacji usług w bibliotekach.

II. W zakresie doskonalenia zawodowego:

 1. Organizacja podstawowego, ogólnego doskonalenia zawodowego w formie cyklicznych szkoleń seminaryjnych dla wszystkich merytorycznych pracowników bibliotek publicznych w powiecie - przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną.
 2. Udział w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne i kursy organizowane przez Bibliotekę Wojewódzką.
 3. Organizacja przysposobienia wstępnego dla nowo zatrudnionych bibliotekarzy.

III. W zakresie kształtowania zbiorów:

 1. Pomoc bibliotekom w doborze nabytków.
 2. Organizacja wymiany druków zbędnych.
 3. Udział w spisach z natury (scontrach) w bibliotekach publicznych powiatu.

IV. Pomoc w opracowaniu zbiorów.


V. Organizacja i koordynacja pracy informacyjnej bibliotek publicznych w powiecie.


VI. Opracowywanie bibliografii regionalnych.


VII. W zakresie udostępniania księgozbiorów:

 1. Koordynacja pracy bibliotek publicznych w powiecie w zakresie udostępniania zbiorów.
 2. Realizacja dla mieszkańców powiatu wyspecjalizowanego udostępniania materiałów naukowych, edukacyjnych, nieksiążkowych, muzycznych.
 3. Pośrednictwo wobec Biblioteki Wojewódzkiej w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych dla mieszkańców powiatu.

VIII. W zakresie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej:

 1. Podejmowanie działań o zasięgu powiatowym mających na celu upowszechnianie czytelnictwa, dorobku kulturalnego powiatu, popularyzowanie sztuki, nauki oraz służących zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności powiatu.

IX. W zakresie planowania i sprawozdawczości:

 1. Koordynacja planów pracy bibliotek lokalnych.
 2. Organizacja sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie.

 


 

Mediateka 800-lecia

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Ikona facebook-a.   Ikona twitter-a.   Ikona instagram-a.   Ikona youtube-a.   Ikona tiktok-a.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardodowego      biblioteka narodowa      Instytut książki      Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa       politechnika częstochowska    centrum nauki kopernik    Link do depozytu bibliotecznego.        Link do stowarzyszenia SPIN      Link do Polskiego Związku Bibliotek.