Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia opublikowane przed 23 września 2020 r. na stronie nie posiadają treści alternatywnej (opisów).
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.
 • Brak napisów w filmach stworzonych przed 23 września 2020 r.

Strona i jej podstrony posiadają następujące ułatwienia:

 • Podwyższony kontrast (czarne tło, białe litery)
 • Możliwość powiększenia wielkości tekstu na stronie
 • Mapa strony
 • Wyrównanie tekstów od lewej do prawej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Efigo Sp. z o.o. oraz samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aldona Kaczyńska.
 • E-mail: promocja@biblioteka.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 681 40 60

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Adama Próchnika
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 3
  97-300 Piotrków Trybunalski
 • E-mail: biblioteka@post.pl
 • Telefon: 44 681 40 60

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Istnieje możliwość wejścia do budynku z parteru (z poziomu 0).

Budynek biblioteki posiada strukturę piętrową. Istnieją schody oraz progi, które wymuszają pokonywanie ich w asyście dodatkowej osoby.

Budynek posiada 2 windy osobowe dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

Do budynku mogą dostać się osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Istnieje wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami przy ulicy głównej, przy której bezpośrednio leży budynek.

Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast realizowane jest prawo wstępu z psem asystującym dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku są 3 pętle indukcyjne.

W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla oraz plany tyflograficzne na parterze i na piętrze.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

14 pracowników pierwszego kontaktu ukończyło kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym.

Pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – klienta z niepełnosprawnością.

Dodatkowe informacje dotyczące dojścia, wnętrza budynku oraz oferty Biblioteki dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są w zakładce BIBLIOTEKA DOSTĘPNA na stronie internetowej Biblioteki.


 

Mediateka 800-lecia

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Ikona facebook-a.   Ikona twitter-a.   Ikona instagram-a.   Ikona youtube-a.   Ikona tiktok-a.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardodowego      biblioteka narodowa      Instytut książki      Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa       politechnika częstochowska    centrum nauki kopernik    Link do depozytu bibliotecznego.        Link do stowarzyszenia SPIN      Link do Polskiego Związku Bibliotek.