Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REGULAMIN PRZESTRZENI GIER PLANSZOWYCH

REGULAMIN PRZESTRZENI GIER PLANSZOWYCH

 1. Warunkiem koniecznym do korzystania z gier planszowych jest zapoznanie i stosowanie się do Regulaminu.
 2. Odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią, korzystającą z gier planszowych, ponosi Rodzic/Opiekun prawny.
 3. Z gier planszowych mogą korzystać Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika, okazujący się aktualną kartą biblioteczną.
 4. Z Przestrzeni gier planszowych nie mogą korzystać osoby, u których występują objawy choroby zakaźnej lub jeśli w domu panuje taka choroba.
 5. Nad przestrzenią gier planszowych opiekę sprawuje dyżurujący pracownik MBP.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strefy Czytelnik jest zobowiązany wpisać numer karty bibliotecznej na listę użytkowników.
 7. Każdy gracz ma obowiązek:
  • bezwzględnego stosowania się do zaleceń dyżurującego pracownika MBP,
  • dbania o gry oraz przestrzeń, z której korzysta,
  • szanowania graczy oraz innych Czytelników, korzystających z tej samej przestrzeni,
  • pozostawienia gry oraz wykorzystywanej przestrzeni w należytym ładzie i porządku,
  • poinformowania dyżurującego pracownika MBP o zakończeniu rozgrywki oraz zdania kompletnej i niezniszczonej gry,
  • niezwłoczne zgłosić dyżurującemu pracownikowi MBP zauważone zniszczenia lub braki w zestawie z grą.
 8. Z gier należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Instrukcja do każdej z nich znajduje się na opakowaniu, bądź wewnątrz pudełka.
 9. Minimalny wiek gracza definiuje wiek oznaczony na opakowaniu wybranej gry.
 10. Za uszkodzenie lub zagubienie elementów gier, wynikające z niewłaściwego użytkowania, odpowiada Czytelnik. W przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialność ponosi Rodzic/Opiekun prawny.
 11. Nieprzestrzeganie zasad określonych w Regulaminie skutkować będzie ograniczeniem dostępu lub stałym zakazem korzystania z gier planszowych.
 12. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3. Dane osobowe Czytelników gromadzone i przechowywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

ZAŁĄCZNIKI:


 

Mediateka 800-lecia

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Ikona facebook-a.   Ikona twitter-a.   Ikona instagram-a.   Ikona youtube-a.   Ikona tiktok-a.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardodowego      biblioteka narodowa      Instytut książki      Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa       politechnika częstochowska    centrum nauki kopernik    Link do depozytu bibliotecznego.        Link do stowarzyszenia SPIN      Link do Polskiego Związku Bibliotek.