Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

REGULAMIN OGÓLNY STREFY GIER

REGULAMIN OGÓLNY STREFY GIER
1.    Warunkiem koniecznym korzystania ze Strefy gier jest zapoznanie i stosowanie się do obowiązującego Regulaminu.
2.    Przed rozpoczęciem korzystania ze Strefy Czytelnik jest zobowiązany wpisać numer karty bibliotecznej na listę użytkowników.
3.    Odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią, korzystającą ze Strefy gier w pełni ponosi Rodzic/Opiekun prawny.
4.    Strefa gier obejmuje:
I.    Stanowiska gamingowe
II.    Stanowiska internetowe
III.    Stanowisko z konsolą Play Station 4 i Goglami VR
IV.    Przestrzeń gier planszowych
5.    Dokładne zasady korzystania z poszczególnych podstref określają przypisane im Regulaminy.
6.    Ze Strefy gier mogą korzystać Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika, okazujący się aktualną kartą biblioteczną.
7.    Ze Strefy gier nie mogą korzystać osoby, u których występują objawy choroby zakaźnej lub jeśli w domu panuje taka choroba.
8.    Nad Strefą opiekę sprawuje dyżurujący pracownik MBP.
9.    Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń dyżurującego pracownika MBP.
10.    Czytelnikom nie wolno:
•    wnosić do Strefy gier jedzenia, napojów oraz odzieży wierzchniej,
•    samodzielnie włączać i wyłączać komputerów, konsoli Play Station 4 oraz gogli VR,
•    zmieniać ustawień, przenosić lub usuwać plików i folderów systemowych,
•    samodzielnie pobierać i instalować oprogramowań i gier,
•    oglądać plików o treści naruszającej prawo oraz sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi i społecznymi.
11.    Należy niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu pracownikowi MBP zauważone usterki lub nieprawidłowości w działaniu sprzętów.
12.    Po zakończeniu korzystania Czytelnik ma obowiązek zgłosić ten fakt dyżurującemu pracownikowi MBP oraz uporządkować stanowisko i przestrzeń, z której korzystał.
13.    Korzystanie ze Strefy gier jest bezpłatne.
14.    Użytkownik nieprzestrzegający zasad Regulaminu może być tymczasowo lub na stałe pozbawiony możliwości korzystania ze Strefy gier.
15.    Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3. Dane osobowe Czytelników gromadzone i przechowywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

REGULAMIN OGÓLNY STREFY GIER

Utworzono dnia 06.09.2022, 12:27