Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin bawialni

1. Warunkiem koniecznym do korzystania z Bawialni jest zapoznanie i stoso-wanie się do obowiązującego Regulaminu.

2. Na terenie Bawialni znajduje się ścianka wspinaczkowa, z której korzys-tanie objęte jest osobnym Regulaminem.

3. Bawialnia przeznaczona jest dla dzieci do 8. roku życia.

4. Z Bawialni mogą korzystać dzieci wyłącznie pod opieką Rodzica lub Opiekuna.

5. Rodzic/Opiekunprawnymaobowiązeksprawowanianaddzieckiem bezpośredniej opieki i odpowiada za jego bezpieczeństwo.

6. Dozwolone jest pisemne upoważnienie do sprawowania opieki i powie-rzenie odpowiedzialności udzielone pełnoletniej osobie trzeciej (za jej zgodą).

7. Bawialnia jest dostępna dla użytkowników w godzinach działania MBP, w czasie wolnym od zajęć dla grup zorganizowanych.

8. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurującego pracownika MBP.

9. Przed wejściem do Bawialni okrycie wierzchnie należy zostawić w szatni.

10. Z wyposażenia Bawialni należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem (pufy, krzesełka i taborety-zwierzaki służą tylko do siedzenia).

11. Do Bawialni można wchodzić tylko z wypożyczonymi książkami (wpisa-nymi na konto czytelnicze), a książki będące na wyposażeniu Bawialni nie mogą być wynoszone poza jej obszar.

12. Sterować klimatyzacją może jedynie dyżurujący pracownik MBP.

13. Korzystanie z tablicy interaktywnej dozwolone jest jedynie podczas zajęć dla grup zorganizowanych.

14. Podczas korzystania z Bawialni należy pamiętać o wzajemnym szacunku oraz poszanowaniu wyposażenia bibliotecznego. W przypadku zniszczeń całkowitą odpowiedzialność ponosi Rodzic/Opiekun prawny.

15. Brak respektowania zasad Regulaminu będzie skutkował tymczasowym lub stałym zakazem korzystania z Bawialni.