Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REGULAMIN BAWIALNI

REGULAMIN BAWIALNI

 1. Warunkiem koniecznym korzystania z Bawialni jest zapoznanie i stosowanie się do obowiązującego Regulaminu.
 2. Na terenie Bawialni znajduje się ścianka wspinaczkowa, która objęta jest osobnym Regulaminem.
 3. Bawialnia przeznaczona jest dla dzieci do 8. roku życia.
 4. Z Bawialni mogą korzystać dzieci wyłącznie pod opieką Rodzica/Opiekuna prawnego.
 5. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek sprawowania nad dzieckiem bezpośredniej opieki i odpowiada za jego bezpieczeństwo.
 6. Dozwolone jest pisemne upoważnienie do sprawowania opieki i powierzenie odpowiedzialności udzielone pełnoletniej osobie trzeciej (za jej zgodą).
 7. Bawialnia jest dostępna dla użytkowników w godzinach działania MBP, w czasie wolnym od zajęć dla grup zorganizowanych.
 8. Z Bawialni nie mogą korzystać osoby, u których występują objawy choroby zakaźnej lub jeśli w domu panuje taka choroba.
 9. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń dyżurującego pracownika MBP.
 10. Przed wejściem do Bawialni okrycie wierzchnie należy zostawić w szatni.
 11. Z wyposażenia Bawialni należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem (pufy, krzesełka i taborety-zwierzaki służą tylko do siedzenia).
 12. Do Bawialni można wchodzić z książkami wypożyczonymi (wpisanymi na konto czytelnicze), a książki będące na wyposażeniu Bawialni nie mogą być wynoszone poza jej obszar.
 13. Sterować klimatyzacją może jedynie dyżurujący pracownik MBP.
 14. Korzystanie z tablicy interaktywnej dozwolone jest jedynie podczas zajęć dla grup zorganizowanych.
 15. Podczas korzystania z Bawialni należy pamiętać o wzajemnym szacunku oraz poszanowaniu wyposażenia bibliotecznego. W przypadku zniszczeń całkowitą odpowiedzialność ponosi Rodzic/Opiekun prawny.
 16. Brak respektowania zasad Regulaminu będzie skutkował tymczasowym lub stałym zakazem korzystania z Bawialni.
 17. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3. Dane osobowe Czytelników gromadzone i przechowywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

ZAŁĄCZNIKI:


 

Mediateka 800-lecia

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Ikona facebook-a.   Ikona twitter-a.   Ikona instagram-a.   Ikona youtube-a.   Ikona tiktok-a.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardodowego      biblioteka narodowa      Instytut książki      Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa       politechnika częstochowska    centrum nauki kopernik    Link do depozytu bibliotecznego.        Link do stowarzyszenia SPIN      Link do Polskiego Związku Bibliotek.