Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

MKiDN

DZIĘKI DOTACJOM REALIZUJEMY PROJEKTY

Projekty realizowane dzięki dofinansowaniu MKiDN

 

 

W 2017 r. zrealizowaliśmy zadanie "Kulturostrada" dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 25.000 zł. Zadanie oprócz kształtowania poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego, aktywizowało kulturalnie dzieci, młodzież i dorosłych nawiązując współpracę z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami średnimi. Celem projektu było wykształcenie potrzeby stałego uczestnictwa w życiu kulturalnym, ukazanie biblioteki jako miejsca sprzyjającemu rozwojowi i  rozwijania talentów poprzez obcowanie z kulturą i literaturą.  Podczas zadania zostały zrealizowane 24 wydarzenia kulturalne i edukacyjne: 11 warsztatów, 4 akcje plenerowe, 1 spektakl, Wakacje pełne kultury, 2 występy klauna, pokaz modelowania balonów, spotkanie artystyczne z Marianem Opanią. Liczba odbiorców wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych to 6362 osoby, w tym 2112 odbiorców bezpośrednich.


Zadanie „Kulturalni” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r. w wysokości 25.000 zł oprócz kształtowania poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego wypełniło kulturalną lukę zwłaszcza wśród odbiorców z wykluczonych kulturowo terenów miasta. Oprócz chęci rozwoju twórczego odbiorców przeprowadzone został działania skierowane do młodego odbiorcy z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Celem głównym projektu było wykształcenie potrzeby stałego uczestniczenia w życiu kulturalnym, ukazanie biblioteki jako miejsca sprzyjającego rozwojowi talentów, wskazywanie młodemu człowiekowi możliwości samorozwoju poprzez obcowanie z literaturą i kulturą. W czasie realizacji zadania odbyły się akcje plenerowe "Czytanie na trawie" (gościem pierwszej z akcji byłą Magdalena Różczka), akcje promujące czytelnictwo wśród przedszkolaków "Bajkoland biblioteczny", "Wakacje pełne kultury" dla dzieci, przegląd teatrzyków przedszkolnych "Parada bajkowa", konkursy czytelnicze, warsztaty edukacyjne "Era Gutenberga", warsztaty plastyczne "Planeta kreatywności", warsztaty ceramiczne "Pasjinarium.

 


W 2013 r. zrealizowaliśmy zadanie „SIŁA RADOŚCI = MOC WOLNOŚCI: modernizacja Filii Nr 1 MBP w Piotrkowie Trybunalskim”, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”. Całkowity koszt zadania wyniósł 304 115,00 zł, z czego wkład finansowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 200 000,00 zł.
Zadanie "SIŁA RADOŚCI = MOC WOLNOŚCI" objęło kompleksową modernizację Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Kluczowym działaniem była instalacja systemu zabezpieczeń księgozbioru. Natomiast działaniem dopełniającym była wymiana regałów bibliotecznych, co umożliwiło wprowadzenie tzw. "wolnego dostępu do półek". Dzięki temu została stworzona przestrzeń do czytania prasy, bawialnia dla dzieci, pokój pracowników, kawiarenka internetowa, pokój socjalny. Całość została zabezpieczona poprzez instalację systemu alarmowego i monitoringu. Zwiększono także walory estetyczne placówki.
Wszystkie podjęte działania miały na celu podniesienie standardów placówki do obecnych wymogów poprzez modernizację niezbędnej infrastruktury, zapewniającej współczesnym odbiorcom kultury dogodne warunki korzystania z usług biblioteki. W wyniku prowadzonych działań dokonano prac remontowych podłogi, malowanie ścian i sufitów, wykonano instalację systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego, zmodernizowano istniejącą instalację elektryczną, ustawiono w wypożyczalni zakupione 42 regały dwustronne, 5 jednostronnych, 5 regałów dla dzieci, zamontowano meble i wyposażenie w bawialni, czytelni, kawiarence internetowej, zamontowano system zabezpieczeń zbiorów bibliotecznych RFID (bramkę z licznikiem, stanowiska do kodowania książek i dokonywania wypożyczeń oraz stanowisko samoobsługowe, zachipowano księgozbiór Filii). Ze względu na bogatą ofertę edukacyjno-kulturalną oraz organizację wielu wydarzeń w plenerze placówka została wyposażona w nagłośnienie oraz kamerę i aparat fotograficzny. Dla dzieci zakupiono X-boxa oraz grę Rock band, wykonano tablicę do malowania kredą w bawialni. Kawiarenka internetowa została wyposażona w 4 stanowiska internetowe oraz drukarkę. W wyniku powyższych działań powstała harmonijna i funkcjonalna przestrzeń pozwalająca użytkownikom na korzystanie z potencjału placówki w komfortowych warunkach, a pracownikom realizację zadań w wymaganych warunkach bhp.


W 2012 r. zrealizowaliśmy zadanie "Zaczytani" dofinansowane przez MKiDN w wysokości 28.000 zł. Celem zadania było zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego w czytelnictwie poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnej. Idea popularyzacji czytelnictwa zakładała realizację różnorodnych działań tj.spotkania, koncerty, akcje plenerowe, warsztaty, wykłady mających ukazać czytanie jako naturalną potrzebę każdego człowieka. Zadanie skierowane było do osób ze wszystkich kategorii wiekowych - dzieci, uczniów, studentów, osób dorosłych, emerytów. Odbiorcy zadania mieli okazję poznać wartościową literaturę podaną w atrakcyjnej, często wyjątkowej formie i okolicznościach. Udział znanych osób ze świata literatury, filmu, teatru, muzyki, nauki oraz utwory cenionych pisarzy i poetów stworzyły dogodny klimat do rozsmakowania się w czytaniu wszystkich zaintrygowanych i chętnych. Uczestnicy mieli m.in. szansę spotkać takie postaci jak Jerzy Kamas, Anna Seniuk, Magdalena Zawadzka.