Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

Wstęp Deklaracji

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://biblioteka.piotrkow.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • Pliki PDF, DOC, DOCX, ODT, itp. - staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zwartość przenosić do stron i treści publikować bezpośrednio na stronach.
 • Do minimum ograniczamy również publikowanie dokumentów zawierających tekst w postaci skanów.
 • Choć nie zawsze jest to możliwe, staramy się również oznaczać treści w sposób gwarantujący lepsze odczytywanie treści przez czytniki ekranu.
 • Nie publikujemy skanów dokumentów napisanych odręcznie.

 

Treści niedostępne:

 • Zdjęcia opublikowane przed 23 września 2020 r. na stronie nie posiadają treści alternatywnej (opisów).
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.
 • Wyrównanie tekstów od lewej do prawej.
 • Brak napisów w filmach stworzonych przed 23 września 2020 r.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-07

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Efigo Sp. z o.o.

Skróty klawiaturowe

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aldona Kaczyńska - koordynator, promocja@biblioteka.piotrkow.pl.

Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu 44 681 40 60.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji, której nie ma w niniejszej deklaracji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury dostępu do informacji o dostępności cyfrowej

Drogi Użytkowniku. Masz prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wybranego elementu strony. Możesz także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Jeżeli chcesz skorzystać z wyżej opisanych praw Twoje żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli oczekujesz otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, okreś dogodny dla Ciebie sposób przedstawienia tej informacji.

Twoje żądanie zrealizujemy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie, oraz wskażemy termin kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli nie zgadzasz się z zaproponowaną przez nas realizacją Twojego żądania zapewnienia dostępności albo zaproponowany, alternatywny sposób nie odpowiada Twoim oczekiwaniom możesz złożyć do nas formalną skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury możesz złożyć bezpłatny wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.

Z Rzecznikiem Praw Obywatelskich możesz skontaktować się na różne sposoby, które opisano na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Istnieje możliwość wejścia do budynku z parteru (z poziomu 0).

Budynek biblioteki posiada strukturę piętrową. Istnieją schody oraz progi, które wymuszają pokonywanie ich w asyście dodatkowej osoby.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku mogą dostać się osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Istnieje wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy ulicy głównej, przy której bezpośrednio leży budynek.

Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast realizowane jest prawo wstępu z psem asystującym dla osób niepełnosorawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje uzupełniające

 • Strona internetowa posiada funkcję umożliwiającą zmianę kontrastu, która osobom słabowidzącym i niedowidzącym pozwalana na sprawne odczytanie treści.
 • Strona internetowa posiada możliwość powiększenia wielkości liter.
 • Strona internetowa jest wyposażona w mapę strony, która wspomaga nawigowanie po jej zawartości.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Znajdź nas na:

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

w.bibliotece.pl

 

ePUAP

 

 

https://www.piotrkow.pl/