Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REGULAMIN ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

REGULAMIN ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

 1. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia wspinania jest zapoznanie się z Regulaminem oraz podpisanie Oświadczenia o zobowiązaniu się do jego stosowania.
 2. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek sprawowania nad dzieckiem bezpośredniej opieki i odpowiada za jego bezpieczeństwo.
 3. Dozwolone jest pisemne upoważnienie do sprawowania opieki i powierzenie odpowiedzialności udzielone pełnoletniej osobie trzeciej (za jej zgodą).
 4. Wspinanie się jest dozwolone od 5 do 8 roku życia.
 5. Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej dozwolone jest jedynie w czasie wolnym od zajęć dla grup zorganizowanych.
 6. Rozpoczęcie wspinania dozwolone jest jedynie po wydaniu zgody i kasku przez dyżurującego pracownika MBP.
 7. W przypadku utworzenia się kolejki osób oczekujących na wspinanie obowiązuje lista zapisu, a czas wspinania nie może wynosić dłużej niż 15 minut.
 8. Po ściance wspinaczkowej dozwolone jest wspinanie się boso lub w czystym obuwiu zamiennym (sportowym) oraz kasku ochronnym.
 9. Za zniszczenie lub zagubienie kasku ochronnego odpowiedzialność finansową ponosi Rodzic/Opiekun prawny dziecka.
 10. Pracownik MBP może wyprosić każdą osobę przebywającą na terenie ścianki wspinaczkowej bez podania przyczyny, po stwierdzeniu niestosownego zachowania lub stwarzania zagrożenia dla życia lub zdrowia innych osób.
 11. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się przebywania na materacu podczas wspinania się innych osób.
 12. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń pracownika MBP.
 13. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ścianki, w szczególności:
  • korzystanie ze ścianki więcej niż jednej osobie,
  • przeszkadzanie we wspinaniu,
  • wspinanie nad lub pod inną osobą,
  • przechodzenie pod wspinającym się.
 14. Wszelkie zauważone usterki i niebezpieczne sytuacje należy niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu pracownikowi MBP.
 15. Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu Ścianki wspinaczkowej.
 16. Podane danych Korzystającego oraz Rodzica/Opiekuna prawnego jest warunkiem korzystania ze Ścianki wspinaczkowej.
 17. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3. Dane osobowe Czytelników gromadzone i przechowywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

ZAŁĄCZNIKI:


 

Mediateka 800-lecia

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Ikona facebook-a.   Ikona twitter-a.   Ikona instagram-a.   Ikona youtube-a.   Ikona tiktok-a.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardodowego      biblioteka narodowa      Instytut książki      Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa       politechnika częstochowska    centrum nauki kopernik    Link do depozytu bibliotecznego.        Link do stowarzyszenia SPIN      Link do Polskiego Związku Bibliotek.