Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin ogólny strefy gier

1. Warunkiem koniecznym korzystania ze Strefy gier jest zapoznanie się i stosowanie do obowiązującego Regulaminu.

2. Odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią, korzystającą ze Strefy gier w pełni ponosi Rodzic lub Opiekun prawny.

3.  Strefa gier obejmuje:
I.  Stanowiska gamingowe
II.  Stanowiska internetowe
III. Stanowisko z konsolą Play Station 4 i Goglami VR
IV.  Przestrzeń gier planszowych

4. Dokładne zasady korzystania z poszczególnych podstref określają przypisane im Regulaminy.

5. Ze Strefy gier mogą korzystać Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 97-300 Piotrków Trybunalski, posiadający oraz okazujący się aktualną kartą biblioteczną.

6. Nad Strefą opiekę sprawuje dyżurujący pracownik MBP.

7. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurującego pracownika MBP.

8. Czytelnikom nie wolno:
• wnosić do Strefy jedzenia, picia oraz odzieży wierzchniej,
• samodzielnie włączać i wyłączać komputerów, konsoli Play Station 4 oraz Gogli VR,
• zmieniać ustawień, przenosić lub usuwać plików i folderów systemowych,
• samodzielnie pobierać i instalować oprogramowań i gier,
• oglądać plików o treści naruszającej prawo oraz sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi i społecznymi.

9. Należy niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu pracownikowi MBP zauważone usterki lub nieprawidłowości w działaniu sprzętów.

10. Po zakończeniu korzystania Czytelnik ma obowiązek zgłosić ten fakt dyżurującemu pracownikowi MBP oraz uporządkować stanowisko i przestrzeń, z której korzystał.

11. Korzystanie ze Strefy gier jest bezpłatne.

12. Użytkownik nie przestrzegający zasad Regulaminu może być tymczasowo lub na stałe pozbawiony możliwości korzystania ze Strefy gier.