Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

Regulamin obiektu Mediateki 800-lecia

Kierując się troską o odwiedzających Mediatekę 800-lecia, prosimy o przestrzeganie następujących postanowień zawartych w niżej opisanych punktach Regulaminu, który obowiązuje na terenie całego obiektu.


Komunikacja

1.   Zabrania się parkowania pojazdów nieuprawnionych na miejscach dla niepełnosprawnych. Szczegółowy Regulamin Parkingu znajduje się przy wjeździe na parking podziemny oraz na parkingu podziemnym.
2.    Zabrania się jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, wprowadzania rowerów i hulajnóg oraz jazdy na nich wewnątrz obiektu budynku.
3.    Siadanie dozwolone jest wyłącznie na miejscach do tego przeznaczonych. Siadanie na schodach, kwietnikach, elementach reklamowych lub dekoracyjnych, balustradach itp. jest zabronione.
4.  Zabrania się pozostawiania na ciągach komunikacyjnych i ewakuacyjnych przedmiotów stanowiących przeszkodę i stwarzających niebezpieczeństwo dla odwiedzających obiekt.


Postanowienia szczegółowe

1.   Zabrania się reklamowania, kolportażu ulotek, ogłoszeń, afiszy i plakatów, prezentowania materiałów promocyjnych w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody Dyrekcji Mediateki 800-lecia.
2.    Zabrania się organizowania zgromadzeń, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obnośnego i obwoźnego, występów artystycznych i innych, akwizycji, prowadzenia akcji charytatywnych na całym terenie Mediateki 800-lecia i terenu wokół obiektu bez uprzedniej zgody Dyrekcji.
3.   Zabrania się wnoszenia broni, materiałów wybuchowych, narkotyków, substancji łatwopalnych oraz innych zagrażających bezpieczeństwu i życiu osób przebywających na terenie obiektu lub mieniu, w zakresie, w jakim nie zostało to dopuszczone odpowiednimi przepisami.
4.    Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych i tzw. elektronicznych papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi.
5.    Zabrania się odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych tj. telefon, tablet, głośnik bluetooth, laptop itd. w trybie głośnej emisji tj. bez wykorzystania słuchawek.
6.    Używanie wizerunku graficznego/logotypu i nazwy Mediateki 800-lecia oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika możliwe tylko na podstawie Księgi Znaku.
7.  Na terenie Mediateki 800-lecia obowiązuje zakaz fotografowania wskazanych stref: bezpieczeństwa oraz zbiorów zabytkowych (z użyciem lampy błyskowej). Użytkownicy obiektu mogą wykonywać zdjęcia rodzinne wyłącznie na użytek prywatny przy jednoczesnym zachowaniu zasad dyskrecji i poszanowania wizerunku innych użytkowników obiektu. Realizacja zdjęć komercyjnych (portfolio, reklama, itp.) odbywa się na podstawie zasad wynajmu pomieszczeń wg obowiązującego cennika.
8.    Zakazuje się przebywania na terenie Mediateki 800-lecia osobom w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działających środków, osobom zakłócającym porządek publiczny oraz zachowującym się w sposób uciążliwy dla innych osób lub uporczywie naruszającym niniejszy Regulamin. Przebywanie na terenie Mediateki 800-lecia po zażądaniu opuszczenia go przez przedstawiciela Dyrekcji lub pełnomocników może być objęte interwencją Policji lub innych organów porządkowych.
9.    Zabrania się wprowadzania przez użytkowników obiektu na jego teren zwierząt. Zakaz ten nie dotyczy osób z psem przewodnikiem towarzyszącym osobom niepełnosprawnym oraz osobom z psem asystującym.
10.   Umyślne zanieczyszczanie, niszczenie lub niezgodne z przeznaczeniem używanie urządzeń Mediateki 800-lecia, także w pomieszczeniach ogólnodostępnych jak toalety, pomieszczenia sanitarne, windy itp. jest zabronione. Działania takie będą podstawą do roszczenia o naprawienie szkody bądź zadośćuczynienie.
11.   Rzeczy znalezione należy niezwłocznie przekazać służbie ochrony Mediateki 800-lecia lub pracownikowi administracji. Zatrzymanie rzeczy znalezionych stanowi naruszenie obowiązującego prawa.
12.  Zabrania się użytkownikom obiektu poruszania się, korzystania i przebywania w strefach nieprzeznaczonych dla odwiedzających, w pomieszczeniach służbowych pracowników, na dachu, w korytarzach technicznych i innych specjalnie oznakowanych strefach.
13.   Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki.
14.   Wszelkie przedmioty – okrycia wierzchnie, parasole, torby i plecaki i inne rzeczy osobiste należy zostawiać w bezpłatnej szatni.
15.   Zabranie się zaklejania, zasłaniania oraz zrywania wszelkich oznakowań ewakuacyjnych i innych na terenie obiektu.
16.   Wejście na teren Mediateki 800-lecia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Niezależnie od wymienionych postanowień zabrania się podejmowania w Mediatece 800-lecia działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa.

Osoby odwiedzające Mediatekę 800-lecia proszone są o respektowanie poleceń służb ochrony obiektu lub Dyrekcji. Teren Mediateki 800-lecia jest w całości objęty monitoringiem.

Zarządzający Miediateką 800-lecia: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3; tel. 44 681 40 60

Dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zapisach niniejszego Regulaminu.