Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

Regulamin korzystania z wystaw edukacyjnych SOWA

Regulamin korzystania z wystaw edukacyjnych
§ 1
Inicjatywa SOWA
Inicjatywa SOWA (zwana dalej SOWA) znajduje się na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika Mediateki 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Marii Curie
-Skłodowskiej 3. Stworzenie „Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” to inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Wpisuje się w programy realizowane przez Ministra w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki, mające na celu popularyzację i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych. Celem stworzenia ośrodków SOWA jest wzbogacenie lokalnych społeczności o nowe środowiska edukacyjne. Ich oddziaływanie ma szansę w istotny sposób rozwinąć środowiska uczenia się, z jakimi stykają się uczniowie z mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich oraz zwiększyć zasoby kształtujące ich kapitał naukowy.
§ 2
Udostępnianie ekspozycji
1. SOWA dostępna jest dla gości od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-20.00. Ostatnie wejście na wystawy o 18.30.
2. MBP zastrzega sobie prawo otwarcia i zamknięcia także w innych terminach niż określone w ust. 1. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są do wiadomości na stronie internetowej www.biblioteka.piotrkow.pl oraz przy wejściach do budynku.
3. W uzasadnionych przypadkach MBP zastrzega sobie prawo do tymczasowej zmiany zasad udostępniania poszczególnych atrakcji oraz wprowadzenia dodatkowych zasad w zakresie przebywania zwiedzających na terenie SOWA. Informacje dotyczące wprowadzanych zmian podane zostaną na stronie internetowej www.biblioteka.piotrkow.pl.
4. Ze względów bezpieczeństwa liczba osób na terenie SOWA jest ograniczona.
5. Do jednorazowego wstępu na wystawę upoważnia bilet (paragon) zakupiony w punkcie sprzedaży biletów w MBP.
§ 3
Zakup biletów w kasie
1. Kasa prowadzi sprzedaż biletów indywidualnych i grupowych.
2. MBP zastrzega sobie prawo do wstrzymania sprzedaży biletów oraz wstrzymania wstępu na wystawy w związku z osiągnięciem limitu osób przebywających na terenie SOWA.
3. Osoba kupująca bilet jest zobowiązana do zachowania paragonu, faktury lub potwierdzenia dokonania przelewu bankowego stanowiących dowód zakupu.
4. Kasy przyjmują płatność w złotówkach oraz akceptują karty płatnicze.
5. Osoba kupująca bilet ulgowy przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że do jego realizacji konieczne może być okazanie pracownikowi obsługi SOWA dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi zgodnie z niniejszym regulaminem.
6. Bilet uprawnia do wstępu na wystawy o konkretnej godzinie (z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 2 powyżej.
7. W przypadku niezrealizowania biletu w tym przedziale czasowym traci on ważność. Za niewykorzystane bilety nie przysługuje zwrot pieniędzy, z wyjątkiem sytuacji, w której bilet nie został wykorzystany z winy MBP.
8. Osoba odbierająca w kasach bilety dla grupy może w momencie odbioru dokupić do każdej odbieranej transakcji maksymalnie 3 bilety w cenie biletów grupowych. Warunkiem sprzedaży dodatkowych biletów jest dostępność wolnych miejsc.
9. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
§ 4
Rezerwacja telefoniczna biletów
1. W rezerwacji telefonicznej można rezerwować wyłącznie bilety grupowe. Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu 44 681 40 60 – wew. 24, lub 502 419 334, w godzinach 8-15.
2. Rezerwacja i zakup biletów możliwe są pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
3. Rezerwując bilety telefonicznie, należy podać dane osoby lub instytucji, na którą kupowane są bilety. Formularz wypełnia pracownik SOWA na podstawie danych podanych przez osobę dokonującą rezerwacji. Podczas rezerwacji konieczne jest podanie liczby wszystkich osób, które wezmą udział w wizycie, oraz uprawnień do skorzystania z poszczególnych ulg.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Regulamin korzystania z wystaw edukacyjnych

Utworzono dnia 27.07.2022, 10:37