Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin korzystania z wystaw edukacyjnych

1. Wystawy Edukacyjne znajdują się na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim,ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, zwanej dalej MBP.

2. Do jednorazowego wstępu na Wystawy Edukacyjne upoważnia bilet (paragon) zakupiony w punkcie sprzedaży biletów w MBP.

3. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

4. Cena biletuwynosi: normalny 10,00zł, ulgowy 7,00zł.

5. Bilet wstępu lub inną formę potwierdzenia jego zakupu, należy zachować dokontroli.

6. Zwrotu zakupionego biletu można dokonać w dniu jego zakupu do godz. 20:00. Warunkiem dokonania zwrotu jest okazanie niewykorzystanego biletu i paragonu.

7. Grupy zorganizowane, które chcą wykupić zwiedzanie z przewodnikiem, są zobowiązane do wysłania zgłoszenia na adres: edukacja@biblioteka.piotrkow.pl, minimum 5dni wcześniej przed planowanymzwiedzaniem.

8. Opiekun grupy jest zobowiązany do sprawowania opieki nad grupą podczaszwiedzania.

9. Godziny otwarcia Wystaw Edukacyjnych dla klientów indywidualnych:Poniedziałek sobota 11:00-19:00.

10. Godziny otwarcia Wystaw Edukacyjnych dlagrup zorganizowanych:Poniedziałek-piątek 8:00-19:00,sobota 11:00-19:00.

11. Sprzedaż biletów prowadzona jest od poniedziałku do sobotyw godz.: 8.00 18.00 (godzinę przed zamknięciem).

12. Szacowany czas zwiedzania WystawEdukacyjnych to 1 godzina.

13. Dzieci w wieku do 3 lat wchodzą bezpłatnie.

14. Osoby niepełnoletnie do 12 lat muszą przebywać na terenie wyłączniepod opieką osób dorosłych(rodzica, rodziców, opiekunów prawnych, i/lub osoby trzecie sprawujące nadzór nadnieletnimi),które biorą na siebie odpowiedzialność zapodopiecznych.

15. Podczas zwiedzania należy stosować siędo uwag i zaleceń pracownikówMBP.

16. Każdy eksponat wyposażony jest w opis z instrukcją,do której należy sięstosować.

17. Na terenie Wystaw Edukacyjnych obowiązuje zakaz biegania.

18. Na całym terenie wystawienniczym obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszeniai spożywania jedzenia oraz napojów.

19. Fotografowanie i filmowanie Wystaw Edukacyjnychjest dozwolone wyłączniew celachprywatnych zwiedzającego. Wykorzystanie filmów lub/i zdjęć do innych celów(np. publikacji) jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody MBP.

20. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania eksponatówodpowiedzialność materialną ponosi zwiedzający,a w przypadku osób nieletnichrodzic lub opiekun. Wysokość roszczenia wobec sprawcy uszkodzenia określaMBP, na podstawie kosztu przywrócenia stanowiska do pełnejsprawności.

21. Zabrania się przebywania na terenie wystaw osobom nietrzeźwym orazosobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobomzachowującym

 

się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zwiedzającychi eksponatów, zakłóca porządeklub narusza ogólnie przyjęte normyzachowania w miejscach publicznych.22.MBP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkodyniemajątkowe na osobie i na osobach trzecich oraz majątkowe wyrządzone przezzwiedzającego.23.Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia wystaw należyniezwłocznie zgłaszać pracownikom obsługi.24.MBP zastrzegasobie prawo doczasowego ograniczenia wstępu,gdy na wystawie jestkomplet zwiedzających.25.MBP zastrzegasobie prawo do czasowego wyłączenia z eksploatacji eksponatów,które uległy awarii. Sytuacja, w której następuje wyłączenie fragmentuwystawy nie stanowi podstawy do zwrotu części lub całości opłaty za bilet.26.Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego niniejszego regulaminu stanowipodstawę do usunięcia zwiedzającego z terenu Wystaw Edukacyjnych bez prawa dozwrotu należności za bilet.