Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KONKURS NA INICJATYWY ODDOLNE

Utworzono dnia 29.01.2024

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim ma niezwykłą propozycję dla wszystkich, którzy mają pomysły na działania związane z kulturą, rekreacją czy spędzaniem wolnego czasu, ale nie mają na nie środków czy odwagi, by realizować je na własną rękę.

Ogłaszamy konkurs na Inicjatywy Oddolne w projekcie „Podróże z biblioteką w tle” w ramach programu BLISKO finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców, odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału oraz integracja społeczności lokalnej, a także podejmowanie wraz z nimi działań w odpowiedzi na ich potrzeby, a także zachęcenie do aktywnego współtworzenia wydarzeń i działań o charakterze społecznym, kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym.

Jakie pomysły można zgłaszać?

Mogą to być propozycje warsztatów, spotkań, wystaw, wykładów, koncertów czy wydarzeń plenerowych. Ważne, by były skierowane do lokalnej społeczności.

Kto może złożyć wniosek?

W konkursie na Inicjatywy Oddolne może uczestniczyć każdy mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego, który ukończył 13 lat, dorośli, grupy nieformalne, stowarzyszenia, kluby, fundacje, organizacje pozarządowe. To szansa dla młodzieży, która będzie mogła zgłosić i z naszą pomocą zrealizować własne pomysły.

Przed zgłoszeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu i załącznikami, a w szczególności z wykazem kosztów kwalifikowanych.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu należy składać w formie papierowej drogą pocztową na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika,
ul. M. Curie-Skłodowskiej 3,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub osobiście w Informatorium MBP od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-20.00 z adnotacją na kopercie: „Konkurs na inicjatywy oddolne”, lub elektronicznej na adres e-mail: inicjatywyoddolne@biblioteka.piotrkow.pl w terminie od 1 do 29 lutego 2024 roku.

Pula środków finansowych to 22 000zł, a wkład własny nie jest wymagany.

Specjalnie powołana komisja wybierze ze wszystkich wniosków dwa, które najlepiej wpiszą się w cele konkursu, a Biblioteka sfinansuje ich realizację dzięki środkom pozyskanym w ramach programu BLISKO. Pomysłodawcy będą mogli skorzystać z bibliotecznej przestrzeni, sprzętu i pomocy wyznaczonego pracownika.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 44 647 27 64 lub pisząc na adres: inicjatywyoddolne@biblioteka.piotrkow.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „inicjatywa oddolna - pytanie”. Informacji udziela Katarzyna Szawłowska – koordynator konkursu BLISKO.

Konkurs jest częścią projektu „Podróże z biblioteką w tle” realizowanego w programie BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – priorytet 4.1.

Realizacja twojego projektu będzie twoim wkładem w rozwój biblioteki, jako instytucji jednoczącej społeczność lokalną. Konkurs to szansa na pozyskanie funduszy na projekt, który pomysłodawcy zamienią w działanie przy pełnym wsparciu biblioteki. Czas na twój ruch! Czekamy!
 

KONKURSU NA INICJATYWY ODDOLNE

Utworzono dnia 29.01.2024, 16:15

ZAŁĄCZNIKI:


 

Mediateka 800-lecia

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Ikona facebook-a.   Ikona twitter-a.   Ikona instagram-a.   Ikona youtube-a.   Ikona tiktok-a.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardodowego      biblioteka narodowa      Instytut książki      Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa       politechnika częstochowska    centrum nauki kopernik    Link do depozytu bibliotecznego.        Link do stowarzyszenia SPIN      Link do Polskiego Związku Bibliotek.