Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

Zbiory

ZBIORY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

IM. ADAMA PRÓCHNIKA

Stan na 31 grudnia 2015 r.

 

Lp.

Rodzaj zbiorów

Liczba jednostek ewidencyjnych

Wartość zbioru

w PLN

1.

Książki

259 676

2 685 249,73

2.

Czasopisma

9 229

312 631,17

3.

Zbiory specjalne

24 503

86 895,20

Razem

293 408

3 084 776,10

w tym:

Lp.

Rodzaj zbiorów

Liczba jednostek ewidencyjnych

Wartość

Książki w:

1.

Wypożyczalni i Czytelni dla dorosłych

146 163

1 569 860,82

2.

Oddziale dla Dzieci

56 422

471 379,60

3.

Filii Nr 1

28 295

339 253,61

4.

Filii Nr 2

28 796

304 755,70

Ogółem książki:

259 676

2 685 249,73

Czasopisma w:

5.

Czytelni dla dorosłych

8 855

304 180,72

6.

Oddziale dla Dzieci

374

8 450,45

Ogółem czasopisma:

9 229

312 631,17

Zbiory specjalne, w tym:

7.

Starodruki

45

16 720,00

8.

Książka mówiona

17 847

36 946,64

9.

Dokumenty życia społecznego

4 038

0,00

10.

Płyty gramofonowe

461

8 710,00

11.

Ikonografia regionalna

987

5 766,40

12.

Audiobooki

1 125

18 752,16

Zbiory specjalne ogółem

24 503

86 895,20

 

 

 

Znajdź nas na:

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

logo TikTok

w.bibliotece.pl

 

ePUAP

 

https://www.piotrkow.pl/