Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin ogólny strefy gier

1. Warunkiem koniecznym korzystania ze Strefy gier jest zapoznanie się i sto-sowanie do obowiązującego Regulaminu.

2. Odpowiedzialnośćzaosobęniepełnoletnią,korzystającązeStrefygier w pełni ponosi Rodzic lub Opiekun prawny.

3.  Strefa gier obejmuje:
I.  Stanowiska gamingowe
II.  Stanowiska internetowe
III. Stanowisko z konsolą Play Station 4 i Goglami VR
IV.  Przestrzeń gier planszowych

4. Dokładne zasady korzystania z poszczególnych podstref określają przypisane im Regulaminy.

5. Ze Strefy gier mogą korzystać Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 97-300 Piotrków Trybunalski, posiadający oraz okazujący się aktualną kartą biblioteczną.

6. Nad Strefą opiekę sprawuje dyżurujący pracownik MBP.

7. Należybezwzględniestosowaćsiędopoleceńdyżurującegopracownika MBP.

8. Czytelnikom nie wolno:
• wnosić do Strefy jedzenia, picia oraz odzieży wierzchniej,
• samodzielnie włączać i wyłączać komputerów, konsoli Play Station 4 oraz Gogli VR,
• zmieniaćustawień,przenosićlubusuwaćplikówifolderówsystemo-wych,
• samodzielnie pobierać i instalować oprogramowań i gier,
• oglądać plików o treści naruszającej prawo oraz sprzecznej z ogólnie przy-jętymi normami moralnymi i społecznymi.

9. Należy niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu pracownikowi MBP zauważone usterki lub nieprawidłowości w działaniu sprzętów.

10. Po zakończeniu korzystania Czytelnik ma obowiązek zgłosić ten fakt dyżu-rującemu pracownikowi MBP oraz uporządkować stanowisko i przestrzeń, z której korzystał.

11. Korzystanie ze Strefy gier jest bezpłatne.

12. UżytkowniknieprzestrzegającyzasadRegulaminumożebyćtymczasowo lub na stałe pozbawiony możliwości korzystania ze Strefy gier.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas na:

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

logo TikTok

w.bibliotece.pl

 

ePUAP

 

https://www.piotrkow.pl/