Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

REGULAMIN BAWIALNI

REGULAMIN BAWIALNI

1.    Warunkiem koniecznym korzystania z Bawialni jest zapoznanie i stosowanie się do obowiązującego Regulaminu.
2.    Na terenie Bawialni znajduje się ścianka wspinaczkowa, która objęta jest osobnym Regulaminem.
3.    Bawialnia przeznaczona jest dla dzieci do 8. roku życia.
4.    Z Bawialni mogą korzystać dzieci wyłącznie pod opieką Rodzica/Opiekuna prawnego.
5.    Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek sprawowania nad dzieckiem bezpośredniej opieki i odpowiada za jego bezpieczeństwo.
6.    Dozwolone jest pisemne upoważnienie do sprawowania opieki i powierzenie odpowiedzialności udzielone pełnoletniej osobie trzeciej (za jej zgodą).
7.    Bawialnia jest dostępna dla użytkowników w godzinach działania MBP, w czasie wolnym od zajęć dla grup zorganizowanych.
8.    Z Bawialni nie mogą korzystać osoby, u których występują objawy choroby zakaźnej lub jeśli w domu panuje taka choroba.
9.    Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń dyżurującego pracownika MBP.
10.    Przed wejściem do Bawialni okrycie wierzchnie należy zostawić w szatni.
11.    Z wyposażenia Bawialni należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem (pufy, krzesełka i taborety-zwierzaki służą tylko do siedzenia).
12.    Do Bawialni można wchodzić z książkami wypożyczonymi (wpisanymi na konto czytelnicze), a książki będące na wyposażeniu Bawialni nie mogą być wynoszone poza jej obszar.
13.    Sterować klimatyzacją może jedynie dyżurujący pracownik MBP.
14.    Korzystanie z tablicy interaktywnej dozwolone jest jedynie podczas zajęć dla grup zorganizowanych.
15.    Podczas korzystania z Bawialni należy pamiętać o wzajemnym szacunku oraz poszanowaniu wyposażenia bibliotecznego. W przypadku zniszczeń całkowitą odpowiedzialność ponosi Rodzic/Opiekun prawny.
16.    Brak respektowania zasad Regulaminu będzie skutkował tymczasowym lub stałym zakazem korzystania z Bawialni.
17.    Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3. Dane osobowe Czytelników gromadzone i przechowywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

REGULAMIN BAWIALNI

Utworzono dnia 06.09.2022, 11:00

 

SOWA Piotrków                 wolne lektury 

 

legimi                 empik go


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardodowego                 biblioteka narodowa

 

Instytut książki                 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

politechnika częstochowska

 

 

Mediateka 800-lecia

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3,

97-300 Piotrków Trybunalski
 


 

Ikona facebook-a.   Ikona twitter-a.   Ikona instagram-a.   Ikona youtube-a.   Ikona tiktok-a.