Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

„Wyliczajmy wraz – umilając sobie czas” - konkurs czytelniczo-plastyczny

Utworzono dnia 01.12.2016, 11:53

22 listopada 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim odbył się konkurs czytelniczo-plastyczny, dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z Piotrkowa Trybunalskiego pt. „Wyliczajmy wraz – umilając sobie czas”. Do konkursu zgłosiło się
9 zespołów z następujących szkół: Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej
Nr 11, Szkoły Podstawowej Nr 12, Szkoły Podstawowej Nr 13 i Prywatnej Szkoły Podstawowej. Każdą placówkę reprezentowała 5-osobowa grupa uczniów. Konkurs przebiegał w trzech etapach. Pierwszym z nich była scenka teatralna Prezentujesz i zaskakujesz  – zawierająca dowolne rymowanki lub wyliczanki, związana z wydarzeniami szkolnymi lub spędzaniem czasu wolnego.
W drugim etapie Rymujesz i zgadujesz – uczestnicy rozwiązywali quiz dotyczący rymowanek
i wyliczanek. Trzecim etapem – Losujesz i rysujesz – była praca plastyczna obrazująca wylosowany tekst rymowanki lub wyliczanki. Jury, po podsumowaniu punktów za wszystkie etapy konkursu, przyznało I miejsce Szkole Podstawowej Nr 12, II miejsce Szkole Podstawowej Nr 13, natomiast III miejsce Szkole Podstawowej Nr 3. Pozostałe szkoły otrzymały dyplomy za udział w konkursie.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał książkę oraz pamiątkowy dyplom, nauczycielom zostały wręczone podziękowania, a przedstawicielom szkół dyplomy i książki  za zdobyte miejsca. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piotrkowie Trybunalskim.